När det uppstår en kris

Övergripande gäller att verksamheten, under en kris, bedrivs på vanligt sätt utifrån den planering och de förberedelser som gjorts. Via länkarna nedan beskrivs några av de områden där det kan blir aktuellt för arbetsgivaren att göra särskilda bedömningar innan man vidtar åtgärder.