Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.

Pris: 100 kr/st