Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15.

Villkorsavtal finns just nu bara att ladda ner som pdf. Avtalet kommer att tryckas.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.