Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03. Avtalet finns att köpa i tryckt version eller att ladda ner kostnadsfritt.