Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15.

Villkorsavtal finns just nu bara att ladda ner som pdf. Avtalet kommer att tryckas.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.