Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.