Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S i lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.

Pris: 100 kr/st