Avsluta anställning

Här har vi samlat stöd och råd kring relationen arbetsgivare-arbetstagare vid avslutande av anställning.

En myndighet som ska handlägga ett ärende som rör anställningsskydd för arbetstagare i staten har att beakta en mängd regler. Här hittar du mer information om vad som gäller i dessa frågor.

För att få en sammanfattande bild av reglerna om anställningsskydd har Arbetsgivarverket tagit fram skriften Anställning i staten. Skriften sammanfattar generella regler som återfinns i ett stort antal källor, till exempel lagar, förordningar, förarbeten och rättspraxis. Tonvikten ligger på reglerna om anställningsform och skyddet mot uppsägning. I skriften ges också en systematisk och utförlig genomgång av frågor av rättslig och formell natur som uppkommer vid ärenden avseende anställningsskydd.

Avsluta anställning