Avtal & skrifter

Här kan du ladda ner och beställa våra centrala avtal, skrifter, rapporter samt författningssamlingen (AGVFS). Priserna är exklusive moms. Vid beställning av en prissatt trycksak tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor per beställning samt porto. Är trycksaken gratis tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor samt porto på de beställningar som överstiger 30 exemplar, understiger beställningen 30 exemplar utgår ingen administrativ avgift eller portokostnad. Ansvarig utgivare för AGVFS är chefsjurist Hedda Mann. Vid frågor mejla webb@arbetsgivarverket.se.

Hitta avtal och skrifter

Visa RSS

I textrutan kan du skriva in en titel eller del av ett innehåll du vill söka på. Genom att klicka på en eller flera av de olika kategorirutorna kan du begränsa din sökning. Aktiva kategorier som är med i din sökning är markerade med en bock.

Kategori

  • Du sökte på: “*”
  • Kategori: Författningssamling AGVFS
  • Rensa sökning
Titel Publ. datum Kategori Tryckt version Pris
Förteckning över Arbetsgivarverkets författningssamling 2022 2022-09-23 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2022:1 B1 Förordning om anställning vid Myndigheten för totalförsvarsanalys 2022-09-23 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2021:2 B2 Förordning om anställning vid den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter 2021-07-06 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2021:1 B1 Förordning om anställning vid den nya myndigheten Myndigheten för psykologiskt försvar 2021-05-10 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:2 A3 Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:2 A2 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalning av personskadeersättning 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:1 A1 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1983:11) om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2007:1 B1 Förordning om ändring i förordningen (AgVFS 2002:3 B3) om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen 2007-04-30 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2003:7 A2 Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter om anställdas kompetenskategorier 2004-02-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2003:5 A1 Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring; 2004-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2002:3 B3 Förordning om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen 2003-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2001:1 A1 Statens Pensionsverks föreskrifter om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring (jfr 2003:5 A1) 2001-03-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2000:2 A1 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalning av personskadeersättning 2000-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1990:3 A1 Förordning om utbetalning av personskadeersättning (Jfr 2000:2 A1, 2000:4 A2) 1990-04-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1986:11 SAVFS delas upp på två serier 1987-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1984:11 Förordning om tjänstebostäder för sändebud och generalkonsuler 1984-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1984:6 Förordning om ersättning åt vissa anställda vid Försvarsmakten för skador genom flygbränsle 1984-06-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1983:11 Förordning om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 1983-08-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1983:5 Förordning om hälsoundersökning inför anställning i utrikesförvaltningen 1983-06-07 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1979:4 Förordning om resekostnadsersättning m.m. vid Statens haverikommission 1979-12-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2016:1 A1 Föreskrift om ändring i Statens tjänstepensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till system för automatisk matrikelföring 2016-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2022:2 B2 Förordning om anställning vid den nya myndigheten Utbetalningsmyndigheten 2022-12-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr