Avtal & skrifter

Här kan du beställa och ladda ner våra centrala avtal, skrifter, rapporter samt författningssamlingen (AGVFS). Priserna är exklusive moms, portokostnad/distributionsavgift på 50 kronor per beställning tillkommer. Ansvarig utgivare är chefsjurist Hedda Mann. Vid frågor mejla webb@arbetsgivarverket.se.

Hitta avtal och skrifter

Visa RSS

Här kan du söka fritt efter delar av en titel eller innehåll. Med avgränsningen kan du begränsa sökningen till en viss kategori.

Kategori

  • Du sökte på: “*”
  • Kategori: Författningssamling AGVFS
  • Rensa sökning
Titel Publ. datum Kategori Tryckt version Pris
Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2019 2019-03-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:3 A3 Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:2 A2 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalning av personskadeersättning 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2010:1 A1 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1983:11) om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 2010-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2007:1 B1 Förordning om ändring i förordningen (AgVFS 2002:3 B3) om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen 2007-04-30 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2003:7 A2 Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter om anställdas kompetenskategorier 2004-02-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2003:5 A1 Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring; 2004-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2002:3 B3 Förordning om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen 2003-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2001:1 A1 Statens Pensionsverks föreskrifter om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring (jfr 2003:5 A1) 2001-03-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2000:2 A1 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A1) om utbetalning av personskadeersättning 2000-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1990:3 A1 Förordning om utbetalning av personskadeersättning (Jfr 2000:2 A1, 2000:4 A2) 1990-04-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1986:11 SAVFS delas upp på två serier 1987-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1984:11 Förordning om tjänstebostäder för sändebud och generalkonsuler 1984-07-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1984:6 Förordning om ersättning åt vissa anställda vid Försvarsmakten för skador genom flygbränsle 1984-06-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1983:11 Förordning om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter 1983-08-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1983:5 Förordning om hälsoundersökning inför anställning i utrikesförvaltningen 1983-06-07 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
SAVFS 1979:4 Förordning om resekostnadsersättning m.m. vid Statens haverikommission 1979-12-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr
AgVFS 2016:1 A1 Föreskrift om ändring i Statens tjänstepensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till system för automatisk matrikelföring 2016-01-01 Författningssamling AGVFS Nej, endast PDF 0 kr