Avtal & skrifter

Här kan du ladda ner och beställa våra centrala avtal, skrifter, rapporter samt författningssamlingen (AGVFS). Priserna är exklusive moms. Vid beställning av en prissatt trycksak tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor per beställning samt porto. Är trycksaken gratis tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor samt porto på de beställningar som överstiger 30 exemplar, understiger beställningen 30 exemplar utgår ingen administrativ avgift eller portokostnad. Ansvarig utgivare för AGVFS är chefsjurist Hedda Mann. Vid frågor mejla webb@arbetsgivarverket.se.

Hitta avtal och skrifter

Visa RSS

I textrutan kan du skriva in en titel eller del av ett innehåll du vill söka på. Genom att klicka på en eller flera av de olika kategorirutorna kan du begränsa din sökning. Aktiva kategorier som är med i din sökning är markerade med en bock.

Kategori

Titel Publ. datum Kategori Tryckt version Pris
An inclusive approach 2009-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Anställning i staten 2018-12-20 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetsgivarkollegiets stadgar för Arbetsgivarverket 2009-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetstidspolicy för den statliga sektorn 2009-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Att leda och styra med individuell lön 2010-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om delpension – kommentarer 2003-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Bisysslor 2012-07-04 Skrifter Ja 160 kr
Central Government and delegated employer responsibility 2009-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Delegering av processbehörighet i arbetstvister 2014-08-13 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten 2007-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Författningar för statliga arbetsgivare 2022 2022-03-22 Skrifter Ja 500 kr
Inkluderande synsätt - en strategi för mångfald i staten 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor 2018-10-16 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Konfliktcirkulär 2001-01-01 Skrifter Ja 60 kr
Konsekvenser av deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och samtidigt inom annat avtalsområde 2014-01-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Konsten att sätta lön - en fråga om förnuft, självkännedom och civilkurage 2009-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Korrigering av lön, kvittning och återkrav 2019-05-29 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Let your careeer take off! 2017-11-24 Skrifter Ja 0 kr
Låt karriären lyfta! 2017-04-19 Skrifter Ja 0 kr
Lönesättande samtal - lönesättning i dialog med chefen 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Lönesättande samtal - lönesättning i dialog mellan dig och dina medarbetare 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om föräldraledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare 2017-07-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-10) 2022-08-11 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om semester - en vägledning för statliga arbetsgivare 2018-01-08 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-02-01) 2019-09-02 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR 2018-10-18 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam information om förtroendearbetstid 2013-12-05 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2010-T 2014-01-08 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och Seko 2014-01-24 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Statsanställdas tjänsteansvar 2019-06-19 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Strategi för de statliga arbetsgivarna 2020-09-02 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte 2016-03-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
URA - med råd och kommentarer i anslutning till avtalstexten 2011-11-03 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Verksamhetsanpassa arbetstiden 2009-01-01 Skrifter Ja 150 kr
Working as a central government employee 2019-05-24 Skrifter Ja 0 kr
Årsredovisning 2021 2022-03-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet 2011-04-19 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam utvärdering av RALS-T (2016) 2016-05-02 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Den ökande sjukfrånvaron - en studie av det statliga avtalsområdet 2006-2015 2016-06-07 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Motiverande lönesättning 2016-06-20 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken 2018-04-17 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetsmiljö i staten, arbetsmiljörapport 2019 2021-03-04 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Digitalisation and central government policy 2018-08-17 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Kompetensbarometern 2022-05-11 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Löneskillnad mellan kvinnor och män i staten 2022-05-19 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetsgivarverkets internationella engagemang 2021-02-16 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad? 2021-05-20 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2020-2021 2022-03-11 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Sjukfrånvaron i staten 2021 2022-06-15 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr