Avtal & skrifter

Här kan du ladda ner och beställa våra centrala avtal, skrifter, rapporter samt författningssamlingen (AGVFS). Priserna är exklusive moms. Vid beställning av en prissatt trycksak tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor per beställning samt porto. Är trycksaken gratis tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor samt porto på de beställningar som överstiger 30 exemplar, understiger beställningen 30 exemplar utgår ingen administrativ avgift eller portokostnad. Ansvarig utgivare för AGVFS är chefsjurist Hedda Mann. Vid frågor mejla webb@arbetsgivarverket.se.

Hitta avtal och skrifter

Visa RSS

I textrutan kan du skriva in en titel eller del av ett innehåll du vill söka på. Genom att klicka på en eller flera av de olika kategorirutorna kan du begränsa din sökning. Aktiva kategorier som är med i din sökning är markerade med en bock.

Kategori

Titel Publ. datum Kategori Tryckt version Pris
Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2019-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och Seko 2019-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Affärsverksavtal-T (AVA-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S 2019-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om arbetstid under krigs- och beredskapstillstånd (AKB) 1989-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om avgångsförmåner (AGF) 1987-01-01 Centrala avtal Ja 0 kr
Avtal om delpension för arbetstagare hos staten 2003-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om distansarbete 2005-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands 2005-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring 2006-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om lokala omställningsmedel 2014-06-25 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om omställning 2014-06-25 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om partsgemensam klassificering av arbetsuppgifter 2003-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om regelbundna hälsoundersökningar 1995-01-01 Centrala avtal Ja 0 kr
Avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner för vissa högre anställningar 2011-02-21 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 2008-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander vid vissa statliga myndigheter 2009-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om tidsbegränsad anställning för adjungerad lärare 2011-12-20 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor 2021-11-23 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare 2014-02-25 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) 1984-01-01 Centrala avtal Ja 0 kr
Central kollektivavtals-tillämpning hos Arbetsgivarverkets icke-obligatoriska medlemmar 2008-04-16 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Chefsavtal 2011-05-09 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Huvudavtal 2013-03-27 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Lag och avtal om fackliga förtroendemän 1984-01-01 Centrala avtal Ja 0 kr
PA 03 Pensionsavtal 2008-01-01 Centrala avtal Ja 60 kr
PA 16 Pensionsavtal 2015-11-11 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
PA 91 Pensionsavtal 2000-01-01 Centrala avtal Ja 60 kr
PSA Avtal om ersättning vid personskada 2018-03-21 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T) 2018-06-15 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2020-2023) 2021-02-24 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2020-2023) 2021-02-24 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Ramavtal om samverkan för framtiden 2016-04-29 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) 2013-10-15 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
TGL-S Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring 1999-01-01 Centrala avtal Ja 30 kr
URA Agreement on overseas contracts and guidelines on employment conditions in service abroad 2011-09-22 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands 2010-02-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
UVA Avtal om utlandstjänstgöring 2007-01-01 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O 2019-02-04 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko 2019-02-04 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S 2019-02-04 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor 2022-06-28 Centrala avtal Nej, endast PDF 0 kr
An inclusive approach 2009-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Anställning i staten 2018-12-20 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetsgivarkollegiets stadgar för Arbetsgivarverket 2009-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetstidspolicy för den statliga sektorn 2009-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Att leda och styra med individuell lön 2010-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Avtal om delpension – kommentarer 2003-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Bisysslor 2012-07-04 Skrifter Nej, endast PDF 160 kr
Central Government and delegated employer responsibility 2009-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Delegering av processbehörighet i arbetstvister 2014-08-13 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten 2007-01-01 Skrifter Ja 0 kr
Författningar för statliga arbetsgivare 2023 2023-03-07 Skrifter Ja 500 kr
Inkluderande synsätt - en strategi för mångfald i staten 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Jobba statligt - samhällsnyttigt uppdrag med moderna villkor 2018-10-16 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Konfliktcirkulär 2001-01-01 Skrifter Ja 60 kr
Konsekvenser av deltidsanställning inom det statliga avtalsområdet och samtidigt inom annat avtalsområde 2014-01-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Korrigering av lön, kvittning och återkrav 2019-05-29 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Let your careeer take off! 2017-11-24 Skrifter Ja 0 kr
Låt karriären lyfta! 2017-04-19 Skrifter Ja 0 kr
Lönesättande samtal - lönesättning i dialog med chefen 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Lönesättande samtal - lönesättning i dialog mellan dig och dina medarbetare 2008-01-01 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om föräldraledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-19) 2017-07-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-10) 2022-08-11 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om semester - en vägledning för statliga arbetsgivare 2018-01-08 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-31) 2019-09-02 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR 2018-10-18 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam information om förtroendearbetstid 2013-12-05 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2010-T 2014-01-08 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 2013-10-04 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam kommentar till RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och Seko 2014-01-24 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Statsanställdas tjänsteansvar 2019-06-19 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Strategi för de statliga arbetsgivarna 2020-09-02 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Studentmedarbetare i staten - ett ömsesidigt utbyte 2016-03-10 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
URA - med råd och kommentarer i anslutning till avtalstexten 2011-11-03 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Verksamhetsanpassa arbetstiden 2009-01-01 Skrifter Ja 150 kr
Working as a central government employee 2019-05-24 Skrifter Ja 0 kr
Årsredovisning 2022 2023-03-06 Skrifter Nej, endast PDF 0 kr
Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet 2011-04-19 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Partsgemensam utvärdering av RALS-T (2016) 2016-05-02 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Den ökande sjukfrånvaron - en studie av det statliga avtalsområdet 2006-2015 2016-06-07 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Motiverande lönesättning 2016-06-20 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken 2018-04-17 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Digitalisation and central government policy 2018-08-17 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Arbetsgivarverkets internationella engagemang 2021-02-16 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Hur ska statsförvaltningen möta kompetensutmaningen på en förändrad arbetsmarknad? 2021-05-20 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Löneutveckling på det statliga avtalsområdet 2020-2021 2022-03-11 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr
Sjukfrånvaron i staten 2021 2022-06-15 Rapporter Nej, endast PDF 0 kr