Omlokalisering

Regeringen har fattat beslut om omlokalisering av flertal statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och aviserat att fler myndigheter kommer att bli föremål för omlokalisering under kommande år. Omlokalisering innebär att hela eller delar av myndigheten flyttar till en annan ort. Konsekvenserna för de arbetstagare som inte kan flytta med blir egen uppsägning eller uppsägning på grund av arbetsbrist, beroende på om arbetstagaren har arbetsskyldighet på den nya orten eller inte.

När arbetsskyldighet föreligger på den nya orten och arbetstagaren inte kan flytta med, ska arbetstagaren säga upp sig själv. Uppsägningstiden är två månader för den som omfattas av villkorsavtalen och kan vara längre för den som omfattas av chefsavtalet eller har en enskild överenskommelse om annan uppsägningstid. En arbetstagare som säger upp sig själv i samband med omlokalisering kan omfattas av avtal om omställning, under förutsättning att personen uppfyller kvalifikationsvillkoren i avtalet och att det inte går att dagpendla till den nya orten.

Övriga villkor för att omfattas av avtalet är att anställningen upphör tidigast två månader innan verksamheten flyttar till den nya orten. Omställningsförmåner enligt avtalet och stöd från Trygghetsstiftelsen kan utgå under fem år plus den egna uppsägningstiden.

När arbetsskyldighet endast föreligger i Stockholm, det vill säga när arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om att placeringsort är i Stockholm, ska myndigheten erbjuda arbetstagare som inte kan flytta med omplacering till lediga tjänster på hela myndigheten, inklusive på den nya orten. De arbetstagare som tackar nej till ett omplaceringserbjudande riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden är individuell och beräknas utifrån all anställningstid i staten.

Arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist omfattas av avtal om omställning, under förutsättning att de uppfyller kvalifikationsvillkoren i avtalet och att det inte går att dagpendla till den nya orten. Omställningsförmåner enligt avtalet och stöd från Trygghetsstiftelsen kan utgå under fem år plus uppsägningstiden.

Omlokaliseringsbeslutet och dess konsekvenser innebär en viktigare förändring av verksamheten och ska förhandlas enligt 11 § MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet) Om det finns ett Samverkansavtal på myndigheten ska beslutet samverkas på myndighetsnivå. Myndigheten ska också genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön enligt AFS 2001:1.

Missa inte utbildningen "Agera rätt vid omställning"

Den 9-10 oktober arrangerar vi en utbildning om omställning. Har du ännu inte anmält dig - gör det nu.

Omlokalisering

Detta är ett utdrag från seminariet 16 april 2017.

Verksamhetsövergång

Detta är ett utdrag från seminariet 16 april 2017.