Facklig förtroendeman

Som facklig ombudsman på arbetsplatsen har sådan enligt lag rätt till ledighet enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML. Lagen tillämpas på facklig förtroendeman då arbetsgivaren underrättas om det fackliga uppdraget och gäller i förhållande till kollektivavtalande part.

Avtal om fackliga förtroendemän (FmA) daterat 20 mars 1975 utgör till huvudsaklig del ett komplement till FL.

I cirkulär Lag och avtal om fackliga förtroendemän (SAV1984 A39) har Arbetsgivarverket samlat bestämmelserna om fackliga förtroendemän på ett och samma ställe.

Frågor och svar Facklig förtroendeman