Facklig förtroendeman

Som facklig ombudsman på arbetsplatsen har sådan enligt lag rätt till ledighet enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML. Lagen tillämpas på facklig förtroendeman då arbetsgivaren underrättas om det fackliga uppdraget och gäller i förhållande till kollektivavtalande part.

Avtal om fackliga förtroendemän (FmA) daterat 20 mars 1975 utgör till huvudsaklig del ett komplement till FL.

I cirkulär Lag och avtal om fackliga förtroendemän (SAV1984 A39) har Arbetsgivarverket samlat bestämmelserna om fackliga förtroendemän på ett och samma ställe.

Frågor och svar Facklig förtroendeman

Omfattning av fortlöpande tjänstledighet för fackliga förtroendemän