Att anställa

Anställning av arbetstagare regleras i ett stort antal olika rättsliga källor. Dessutom finns en utförlig beskrivning av de olika delarna i ett anställningsärende i Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten.

När det gäller anställning av arbetstagare så regleras det i ett stort antal olika rättsliga källor, till exempel grundlagen, lagar, förarbeten, förordningar, rättspraxis samt kollektivavtal.

Skrift om anställning i staten

I skriften Anställning i staten ges en systematisk och utförlig genomgång av de frågor av rättslig och formell natur som uppkommer i ett anställningsärende.

Länk till skriften Anställning i staten

Filmer om anställning i staten

Arbetsgivarverket anordnade för ett tag sedan ett utbildningsseminarium kring att anställa i staten. Fokus under seminariet var på den statliga särregleringen och det som gäller generellt för de statliga arbetsgivarna. Särregler som endast berör vissa medlemmar behandlades inte.

De olika delarna av en rekrytering och det regelverk som finns att förhålla sig till finns att ta del av i form av sju olika filmer. 

Länk till sida där du kan ta del av olika filmer om anställning