Personal utomlands

Statliga arbetsgivare är i allt större utsträckning engagerade i tjänstgöring utomlands i samband med ökad internationalisering. På de här sidorna hittar du information om vad du som arbetsgivare bör känna till om utlandstjänstgöring för statligt anställda.

En utlandstjänstgöring kan utföras genom utlandsstationering med Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands - URA (2010-02-01) - eller under en utrikes tjänsteresa och förrättning.

Utlandsstationering

Utlandsstationering innebär att arbetsgivaren utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal för utlandstjänstgöring.

URA är det generella avtalet för statligt anställda arbetstagare med stationering utomlands. För vissa arbetstagare gäller i stället annan reglering av anställningsvillkoren i centralt kollektivavtal eller författning. URA-avtalet ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan arbetsgivaren också anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Utrikes tjänsteresa och förrättning

Tjänsteresa och förrättning utomlands för arbetstagare vid myndigheter under regeringen regleras i kollektivavtalet Avtal om ersättning m.m. vid utrikes tjänsteresa och förrättning utomlands.

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Utbildning - URA

URA - villkor vid olika former av utlandstjänstgöring. Kommande kurstillfällen:

2 november 2021

Kontakt

Kontakta Dan Hultgrendan.hultgren@arbetsgivarverket.se eller 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.