Personal utomlands

Statliga arbetsgivare är i allt större utsträckning engagerade i tjänstgöring utomlands i samband med ökad internationalisering. På de här sidorna hittar du information om vad du som arbetsgivare bör känna till om utlandstjänstgöring för statligt anställda.

En utlandstjänstgöring kan utföras genom utlandsstationering med Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands - URA (2010-02-01) - eller under en utrikes tjänsteresa och förrättning.

Utlandsstationering

Utlandsstationering innebär att arbetsgivaren utlandsstationerar redan anställd personal eller anställer personal för utlandstjänstgöring.

URA är det generella avtalet för statligt anställda arbetstagare med stationering utomlands. För vissa arbetstagare gäller i stället annan reglering av anställningsvillkoren i centralt kollektivavtal eller författning. URA-avtalet ger möjlighet för en arbetsgivare att genom ett utlandskontrakt skräddarsy anställningsvillkoren utifrån verksamhetens krav, uppdragets karaktär och arbetstagarens situation. Med stöd av URA kan arbetsgivaren också anställa medarbetare tidsbegränsat för utlandstjänstgöring.

Utrikes tjänsteresa och förrättning

Tjänsteresa och förrättning utomlands för arbetstagare vid myndigheter under regeringen regleras i kollektivavtalet Avtal om ersättning m.m. vid utrikes tjänsteresa och förrättning utomlands.

Krav på information till arbetstagare som sänds utomlands

Om en arbetstagare sänds utomlands för att arbeta längre än fyra på varandra följande veckor, ska arbetsgivare lämna skriftlig information enligt 6 c § LAS till arbetstagaren före avresan.

Enligt 6 d § LAS ska information även lämnas om vilket land eller vilka länder arbetet ska utföras i, om det betalas ut ersättning för hemresa och i så fall villkoren för hemresa.

Vidare finns en utökad informationsskyldighet för arbetsgivare som har utstationerade arbetstagare enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Läs mer:

Arbetsgivarverket informerar: Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare 

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Utbildning - URA

URA - villkor vid olika former av utlandstjänstgöring. Kommande kurstillfällen:

27 oktober 2022

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.