Omställning

Omställning av en verksamhet kan leda till arbetsbrist. För arbetsgivaren finns då en särskild arbetsgång att följa. Vissa arbetstagare som sägs upp kan få stöd av Trygghetsstiftelsen.

De statliga verksamheterna är ofta föremål för översyn. Det kan vara regeringen eller riksdagen som fattar beslut som påverkar verksamheten. Det kan också vara arbetsgivaren som behöver förändra kompetensstrukturen på grund av medelsbrist, effektiviseringsbehov eller av andra skäl.

Sådana beslut kan innebära omorganisation, verksamhetsövergång eller omlokalisering av hela eller delar av verksamheten. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att ett mindre eller större antal arbetstagare kan komma att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

När verksamheten står inför ett sådana situationer är det bra med en tidig kontakt med Arbetsgivarverkets rådgivning.

Arbetsgång vid omställning av verksamheten som kan leda till arbetsbrist

När arbetsgivare står inför att förändra verksamheten vidtas olika steg beroende på förändringens karaktär och komplexitet. I korta drag handlar det om följande steg:

  • Identifiera behov av förändring
  • Besluta om verksamhetsförändring
  • Göra riskbedömning
  • Undersöka möjligheten till arbetsledning och arbetsleda
  • Fullgöra skyldigheten att omplacera arbetstagare
  • Konstatera arbetsbrist, upprätta turordningskretsar samt omplacera utifrån turordningskretsarna
  • Säga upp på grund av arbetsbrist

Du kan läsa mer om dessa steg i skriften Anställning i staten

Processen och några av dess steg beskrivs också i en powerpoint-presentation. Den kan du använda i ditt arbete för planering, förhandling, kommunikation och genomförande.

Omställning vid arbetsbrist (67 kB, när du klickar på länken öppnas en powerpointfil i en ny flik, eller laddas ner lokalt på din dator/telefon) 

Stöd till arbetstagaren från Trygghetsstiftelsen efter uppsägning

När arbetstagaren har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan hen i många fall få stöd från Trygghetsstiftelsen.

Många arbetstagare kvalificerar sig för detta stöd enligt bestämmelserna i Avtal om omställning. I dessa fall är arbetsgivaren skyldig att anmäla berörda arbetstagare till Trygghetsstiftelsen.

De arbetstagare som inte kvalificerar sig till detta stöd kan ändå ha rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen, se nedan om det Grundläggande omställnings- och kompetensstödet.

Andra situationer när en arbetstagare kan få stöd från Trygghetsstiftelsen

Det finns fler situationer där en arbetstagare kan få stöd från Trygghetsstiftelsen. En sådan situation är när en arbetstagares visstidsanställning löpt ut efter minst två års anställning. Även i detta fall omfattas arbetstagaren ofta av Avtal om omställning och arbetsgivaren har ansvar att anmäla arbetstagaren till stiftelsen.

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Arbetstagare med kortare med anställning än två år, som inte kvalificerar sig till Trygghetsstiftelsens stöd enligt Avtal om omställning, kan i vissa fall omfattas av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det framgår av bilaga 1 i Överenskommelsen om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn.

Det gäller anställningar som upphör på arbetsgivarens initiativ med anledning av arbetsbrist, sjukdom eller för att anställningen är tidsbegränsad. Arbetstagaren ska ha haft arbete som huvudsyssla i sammanlagt minst 12 månader av de senaste 24 månaderna, (ej bundet till en anställning hos statliga arbetsgivare).

Som arbetsgivare kan det vara bra att informera om att stödet finns och att det är arbetstagaren själv som ansöker om det på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Trygghetsstiftelsens webbplats 

Att delta i insatser inom ramen för stödet ger ingen rätt till ledighet. Om ledighet från arbetet ändå beviljas finns ingen rätt till lön under ledigheten.

Powerpoint för eget arbete

Här finns en powerpoint-presentation om det grundläggande omställnings- och kompetensstöd från Trygghetsstiftelsen som du kan använda som stöd i det egna kommunikationsarbetet. 

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd från Trygghetsstiftelsen (509kB, när du klickar på länken öppnas en powerpointfil i en ny flik, eller laddas ner lokalt på din dator/telefon)