Omställning

De statliga verksamheterna är ofta föremål för översyn. Det kan vara regeringen eller riksdagen som fattar beslut som påverkar verksamheten eller arbetsgivaren, exempelvis på grund av medelbrist eller rationalisering. Sådana beslut kan innebära omorganisation, verksamhetsövergång eller flytt av hela eller delar av verksamheten. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att arbetsbrist uppstår.

Omställning

Öppna alla
Omställning av verksamhet

Här hittar du powerpoint-bilder som visar på arbetsgången vid omställning - arbetsbrist. Har du frågor kring omställning av verksamhet, kontakta din rådgivare.

Stöd och verktyg

Arbetsgången vid omställning - arbetsbrist (pptx) 
Rådgivning avseende 7 och 22 §§ LAS, läs Arbetsgivarverket informerar nummer 2 2012

Omställningsavtal

Nedan finns länk till ett informations- och presentationsmaterial om de båda avtalen. Kontakta din rådgivare om du har frågor.

Översiktlig information om innehåll, tillämpning och bakgrund till Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning. (pdf)

Avtal om omställning

Syftet med omställningsavtalet är att stödja arbetslinjen och individens möjlighet till ett längre arbetsliv samt den förändring och omstrukture-ring av de statliga verksamheterna som krävs vid var tid.

Avtal om omställning

Lokala omställningsmedel

Nedan finns länk till ett informations- och presentationsmaterial om de båda avtalen. Kontakta din rådgivare om du har frågor.

Översiktlig information om innehåll, tillämpning och bakgrund till Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning. (pdf)

Avtal om lokala omställningsmedel

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbets-linjen och ett längre arbetsliv.

Avtal om lokala omställningsmedel

Presentationsmaterial om omställningsavtal

Materialet i pdf:en nedan är en sammanställning av bilder kring Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning som använts under olika avtalsinformationer. Till varje bild finns en kort informationstext i form av en kommentar. Du ser kommentarerna genom att på respektive bild antingen:

  • hålla muspekaren över ikonen med pratbubblan uppe till höger eller
  • klicka på pratbubblan för att visa texten på sidan.

Vill du i stället se alla kommentarer samlade i dokumentet så:

  • spara ned dokumentet till din dator,
  • öppna dokumentet,
  • klicka på rubriken Kommentarer till höger.

Du kan också skriva ut bilderna med kommentarerna. För att göra det måste du välja Sammanfatta kommentarer när du skriver ut dokumentet.