Omställning

De statliga verksamheterna är ofta föremål för översyn. Det kan vara regeringen eller riksdagen som fattar beslut som påverkar verksamheten eller arbetsgivaren, exempelvis på grund av medelbrist eller rationalisering. Sådana beslut kan innebära omorganisation, verksamhetsövergång eller flytt av hela eller delar av verksamheten. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att arbetsbrist uppstår.

Omställning

Öppna alla

Här hittar du powerpoint-bilder som visar på arbetsgången vid omställning - arbetsbrist. Har du frågor kring omställning av verksamhet, kontakta din rådgivare.

Stöd och verktyg

Arbetsgången vid omställning - arbetsbrist (pptx) 
Rådgivning avseende 7 och 22 §§ LAS, läs Arbetsgivarverket informerar nummer 2 2012