Lönebildning

Den här informationen om lönebildning syftar till att vara ett stöd både för myndighetschefer, ledningsgrupper och för lönesättande chefer.

Nedan beskriver vi vad som ingår i lönebildningsarbetet på en generell nivå. Tänk på att arbetssätt och ordningar kan variera mellan myndigheter, liksom chefers befogenhet när det gäller lönesättning och hantering av andra anställningsvillkor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilka förutsättningar som gäller på just din myndighet.

Du når respektive avsnitt via navigeringen nedan.

Frågor och svar Lönebildning

Löneutvecklingen inom det statliga området