Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR

I denna skrift lämnas en beskrivning av utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (i skriften kallad NOR), villkoren för att kunna dela ut den och en vägledning när det gäller att handlägga NOR.

Pris: 50 kr/st