Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR

I denna skrift lämnas en beskrivning av utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (i skriften kallad NOR), villkoren för att kunna dela ut den och en vägledning när det gäller att handlägga NOR.

Skriften har reviderats 2018 och finns endast för nedladdning.