Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR

I denna skrift lämnas en beskrivning av utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (i skriften kallad NOR), villkoren för att kunna dela ut den och en vägledning när det gäller att handlägga NOR.

Skriften är från 2018 och finns endast för nedladdning. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Skriften är under revidering och nuvarande skrift är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.