Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" NOR

I denna skrift lämnas en beskrivning av utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" (i skriften kallad NOR), villkoren för att kunna dela ut den och en vägledning när det gäller att handlägga NOR.

OBS! Skriften revideras och går därför inte att beställa eller ladda ned just nu.