Bisysslor

Skriften är från 2012 och ersätter tidigare version från 2002 (cirkulär 2002:A8 Tema Bisysslor).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Skriften Bisysslor är under revidering och nuvarande skrift är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.

Bisysslor

Skriften syftar till att underlätta för dig som statlig arbetsgivare att uppfylla dina skyldigheter enligt LOA (lagen om offentlig anställning) och andra författningar samt att tillämpa kollektivavtalen. I skriften ges bland annat en kortfattad beskrivning av de allmänna bestämmelserna i författning eller avtal som begränsar statliga arbetstagares rätt att ha vissa bisysslor.

Sådana begränsningar finns för tre olika typer av bisysslor:

  • förtroendeskadliga bisysslor,
  • arbetshindrande bisysslor och
  • konkurrensbisysslor.

Ladda ned

Pris: 160 kr/st