Bisysslor

Arbetsgivarverket har tagit fram en ny version av skriften Bisysslor. Den ersätter tidigare version från 2002 (cirkulär 2002:A8 Tema Bisysslor).

Skriften syftar till att underlätta för dig som statlig arbetsgivare att uppfylla dina skyldigheter enligt LOA (lagen om offentlig anställning) och andra författningar samt att tillämpa kollektivavtalen. I skriften ges bland annat en kortfattad beskrivning av de allmänna bestämmelserna i författning eller avtal som begränsar statliga arbetstagares rätt att ha vissa bisysslor.

Sådana begränsningar finns för tre olika typer av bisysslor:

  • förtroendeskadliga bisysslor,
  • arbetshindrande bisysslor och
  • konkurrensbisysslor.

Ladda ned

Pris: 160 kr/st