Den arbetsgivarpolitiska delegeringen

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen fyllde 25 år den 1 juli 2019.

Under lång tid ansågs det självklart att regeringen kontrollerade statsanställdas löner, men 1994 bildades Arbetsgivarverket och den statliga sektorn blev då fullt ut en del av den framgångsrika svenska modellen för avtalsförhandlingar.

Reformen betydde att regeringen delegerade ansvaret för arbetsgivarpolitiken till myndigheterna och deras högsta chef. I och med detta fick myndigheterna ett självständigt arbetsgivaransvar för verksamheten och möjlighet att, via Arbetsgivarverket och i samverkan med andra statliga arbetsgivare, utforma den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Arbetsgivarverket ansvarar i och med den arbetsgivarpolitiska delegeringen för utveckling och samordning av den statliga arbetsgivarpolitiken tillsammans med sina medlemmar. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för statlig sektor och alla myndigheter under regeringen är obligatoriska medlemmar.

Arbetsgivarverket har ett helhetsperspektiv

  • Vi tar ansvar för lönebildningen på det statliga avtalsområdet.
  • Vi tror på kollektivavtal framför lagstiftning.
  • Vi respekterar märket på marknaden.
  • Vi värnar om och förvaltar den arbetsgivarpolitiska delegeringen väl.
  • Vi tror på en lönebildning utan politisk inblandning.