Verksamhetsövergång

De statliga verksamheterna är ofta föremål för översyn. Det kan vara regering eller riksdag som fattar beslut som påverkar verksamheten eller arbetsgivaren, exempelvis på grund av medelbrist eller rationalisering. Sådana beslut kan innebära såväl omorganisation, verksamhetsövergång eller flytt av hela eller delar av verksamheten. Dessa omständigheter kan i sin tur medföra att arbetsbrist uppstår.

Här finns svar på frågor kring verksamhetsövergång inklusive bedömningen om det rör sig om verksamhetsövergång eller ej. Svaren bygger i huvudsak på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Frågor och svar Verksamhetsövergång

Verksamhetsövergång

Detta är ett utdrag från seminariet 16 april 2017.