Totalförsvarsplanering

En arbetstagares skyldighet att tjänstgöra under krig och krigsliknande situationer (så kallad höjd beredskap) regleras sedan mitten av 1990-talet i lagen om totalförsvarsplikt. Många myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att återuppta sin planering för totalförsvaret.

I planeringen ingår bland annat att krigsplacera de anställda som behövs. Detta sker med författningsstöd. Krigsplaceringen är en planeringsåtgärd för att på ett tillfredställande sätt kunna säkerställa att myndighetens verksamhet fungerar vid en förhöjd beredskap. Skyldigheten att utföra arbetsuppgifter under höjd beredskap regleras däremot i ovan nämnda lag om totalförsvarsplikt och alltså inte av krigsplaceringen i sig.

Via länkarna hittar du stöd och ytterligare information. I powerpoint-presentationen kan du till exempel läsa mer om vad totalförsvarsplaneringen innebär för arbetsgivare som är en myndighet under regeringen. Se också anteckningssidan för respektive bild. Här finns också en sammanställning av frågor och svar, samt länkar till aktuella lagar och förordningar.