Utlandsrådet

Arbetsgivarverkets utlandsråd (UR) är ett rådgivande expertorgan som normalt sammanträder 6-7 gånger per år.

Utlandsrådet har följande uppgifter:

  • följa upp hur gällande avtal för utlandsstationerade fungerar och tillämpas på myndigheterna,
  • vid behov ge råd till myndigheterna i tolkning och tillämpning av gällande avtal,
  • vid behov och i samförstånd med Skatteverket ge råd till myndigheterna hur gällande skattebestämmelser ska tillämpas för utlandsstationerade,
  • följa upp anställnings- och arbetsförhållanden för statlig personal i utlandstjänst och vid behov initiera och samordna utveckling och anpassning av de lagar, avtal, förordningar, försäkringar m.m. som är väsentliga för en effektiv personalhantering i statlig utlandsverksamhet.

Utlandsrådet har inga beslutsbefogenheter. De ställningstaganden - råd - som Rådet ger hanteras inom ordinarie förhandlings- eller beslutsordning för respektive fråga.

Ledamöter

Ordinarie Ersättare
Ordförande
Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör, Arbetsgivarverket
Åsa Krook, chef enheten för arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket
Torbjörn Pettersson, avdelningschef, Sida Anna Skoglund, enhetschef, Sida
Cathrin Dalmo, personalchef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Anna-Karin Silverin, förhandlingsansvarig, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Hanna Schmidt, förhandlingschef, Regeringskansliet Ulrika Funered, personalchef, Utrikesdepartementet
Fredrik Frölén, stf. förhandlingschef, Försvarsmakten Christine De la Gardie, chef internationella avd. Försvarsmakten
Katarina S. Ebenstrand, ombudsman, OFR/S,P,O Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef OFR/S,P,O
Anna Norberg, HR-chef, Folke Bernadotteakademin Henrik Mungenast, enhetschef verksamhetsstöd,
Folke Bernadotteakademin

Mats Eriksson, förhandlingschef, Saco-S

Mattias Torell, förhandlare, Saco-S
Pia Blank Thörnroos, skattejurist, Skatteverket  

Sekreterare
Dan Hultgren, expert utlandsvillkor, Arbetsgivarverket

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.