Utlandsrådet

Utlandsrådet

Arbetsgivarverkets utlandsråd (UR) är ett rådgivande expertorgan som normalt sammanträder 6-7 gånger per år.

Utlandsrådet har följande uppgifter:

  • följa upp hur gällande avtal för utlandsstationerade fungerar och tillämpas på myndigheterna,
  • vid behov ge råd till myndigheterna i tolkning och tillämpning av gällande avtal,
  • vid behov och i samförstånd med Skatteverket ge råd till myndigheterna hur gällande skattebestämmelser ska tillämpas för utlandsstationerade,
  • följa upp anställnings- och arbetsförhållanden för statlig personal i utlandstjänst och vid behov initiera och samordna utveckling och anpassning av de lagar, avtal, förordningar, försäkringar m.m. som är väsentliga för en effektiv personalhantering i statlig utlandsverksamhet.

Utlandsrådet har inga beslutsbefogenheter. De ställningstaganden - råd - som Rådet ger hanteras inom ordinarie förhandlings- eller beslutsordning för respektive fråga.

Ledamöter

Ordinarie Ersättare
Ordförande
Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket
Åsa Krook, chef enheten för arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket
Julia Norinder, avdelningschef, SIDA Maria Tegborg, tf enhetschef, SIDA
Cathrin Dalmo, personalchef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Owe Jordan, förhandlingsansvarig, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Cajsa Linder, ämnesråd, Regeringskansliet Lena Nordström, personalchef, Utrikesdepartementet
Ulf Olsson, förhandlingschef, Försvarsmakten  
Sanna Feldell, ombudsman, OFR/S,P,O Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef, OFR/S,P,O
Anna Wikmer, enhetschef, Folke Bernadotteakademin Karolin Lindberg, HR-handläggare, Folke Bernadotteakademin

Mats Eriksson, förhandlingschef, Saco-S

Mattias Torell, förhandlare, Saco-S
Pia Blank Thörnroos, skattejurist, Skatteverket  

Sekreterare
Dan Hultgren, expert utlandsvillkor, Arbetsgivarverket

 

Minnesanteckningar Utlandsrådet

9 oktober 2018 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
15 juni 2018 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
8 december 2017 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
18 oktober 2017 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)
8 juni 2017 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
8 december 2016, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
13 oktober 2016, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 
9 juni 2016, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)