Pension

Den 11 november 2015 undertecknade Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko det nya pensionsavtalet PA 16. Den 23 februari 2016 anslöt sig OFR/S,P,O till avtalet.

PA 16 i sig är komplext och implementeringen kräver bland annat ändringar i överföringen från lönesystemen, anslutning av försäkringsgivare för pensionsförvaltning och utveckling av den administration som Statens tjänstepensionsverk (SPV) hanterar. Detta arbete genomförs partsgemensamt och inleddes i direkt anslutning till avtalets tecknande i november 2015.

Nytt pensionsavtal PA 16 (medlemsnyhet 11 november 2015)