Medalj För Nit och Redlighet i rikets tjänst

Bild på NOR-medal. Bild från Svenska medalj.Medaljen präglas i 23 karat guld, väger 11 gram och har en diameter på 27,5 mm. Medaljen levereras i ett etui.

Priset består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen av priset är 2 195 svenska kronor (SEK) per medalj under hela avtalsperioden. Den rörliga delen av priset fastställs i samband med varje enskilt avrop och beräknas utifrån aktuellt guldpris på råvarumarknaden i enlighet med vad som anges av Guldcentralen. Den exakta formeln för prissättningen framgår av ramavtalet.

Priset är exklusive mervärdesskatt.

Medaljen tillverkas av Svenska Medalj AB. Avropsblankett skickas till:

nor@svenskamedalj.se

Avtalet löper till och med den 11 oktober 2023. Därefter sker en ny upphandling.

Kontaktperson

Frågor om avtalet? Kontakta oss på:

registrator@arbetsgivarverket.se

För att komma i kontakt med Svenska Medalj AB, kontakta VD Olle Qvarnström på 016-13 73 00 eller mejla:

olle@svenskamedalj.se