Utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR

Arbetstagare som jobbat statligt under minst 30 år kan tilldelas utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR. Anställningsmyndigheten beslutar om vem som tilldelas utmärkelsen. Arbetstagaren får välja mellan guldmedalj, kristallskål/konstglas eller armbandsur av guld.

Genom förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst" har regeringen beslutat vilka regler som gäller. Enligt dessa ska Arbetsgivarverket ansvara för upphandlingen av de föremål som föreskrivs samt ge råd och stöd till myndigheterna vid tillämpningen av förordningen.

Har du frågor om avtalen kring NOR - kontakta registrator på telefon 08-700 13 00 eller e-post:

registrator@arbetsgivarverket.se

Frågor och svar "För nit och redlighet i rikets tjänst"

Förordning om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"