Konflikt

En arbetskonflikt är en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetskonflikten kan ta sig uttryck i form av stridsåtgärder som strejk, lockout eller blockad. En arbetskonflikt kan ha sin grund i lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, arbetstid och liknande.

Mellan parter som är bundna av kollektivavtal råder, enligt MBL 41§, fredsplikt vilket innebär arbetskonflikt är otillåten.