Funktionsnedsättning

Statliga arbetsgivare omfattas av samma regler för stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning som övriga arbetsgivare. De myndigheter som ger råd och stöd till arbetsgivare är bland andra Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning är alltså något som en person har och inte något personen är.

När arbetsgivare får kännedom om att en medarbetare har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan behöver du utreda arbetstagarens behov av stöd- och anpassningsåtgärder för att kunna vidta skäliga åtgärder.

När det gäller några av de vanligaste frågorna kring skyldigheter för arbetsgivare vid till exempel rekrytering och krav på anpassning så har vi sammanställt dem i den FAQ som finns på sidan.