Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning är alltså något som en person har och inte något personen är.

När arbetsgivare får kännedom om att en medarbetare har en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan är det viktigt att utreda arbetstagarens behov av stöd- och anpassningsåtgärder för att kunna vidta skäliga åtgärder.

De myndigheter som ger råd och stöd till arbetsgivare är bland andra Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

När det gäller några av de vanligaste frågorna kring skyldigheter för arbetsgivare vid till exempel rekrytering och krav på anpassning så har vi sammanställt dem i FAQ Funktionsnedsättning.