Bisysslor

En bisyssla är en sysselsättning som ligger utanför anställning och privatliv. För statliga arbetstagare begränsas möjligheten till vissa bisysslor.

Regler om bisyssla finns i lagen om offentlig anställning (LOA), anställningsförordningen (AF), högskolelagen (1992:1434) och i andra författningar som gäller statsanställda.

Därutöver finns det regler i de statliga kollektivavtalen. Bisysslor som, för statliga arbetstagare, begränsas i de allmänna bestämmelserna i författningar eller avtal är:

  • förtroendeskadliga bisysslor,
  • arbetshindrande bisysslor och
  • konkurrensbisysslor.

Frågor och svar Bisysslor

Avtal och skrifter