Avgifter och skatter

Den här sidan visar prognoser för de genomsnittliga avgifter och skatter som arbetsgivare som omfattas av Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska betala år 2023. Du kan även se avgifter och skatter för 2021 och 2022.

Avgifter och skatter utgår från en prognos av bruttolönesumman för år 2023 och baseras på den genomsnittliga arbetskraftskostnaden, avseende avgifter och skatter, för alla Arbetsgivarverkets medlemmar. Observera att den faktiska kostnaderna för varje medlem kan variera.

Premier enligt pensionsavtal PA 16 varierar mellan olika arbetsgivare. Tabellerna visar en prognos byggd på de genomsnittliga avgifterna för respektive premie.

PA 16 innehåller två avdelningar, Avdelning I tillämpas i första hand för arbetstagare födda 1988 och senare och Avdelning II omfattar arbetstagare födda 1987 eller tidigare.

Underlaget för den genomsnittliga avtalsförsäkringspremien har beräknats av Statens tjänstepensionsverk (SPV). Uppgifterna är uppdelade per avdelning i PA 16. De genomsnittliga avgifterna redovisas både totalt och som ett genomsnitt för Avdelning I respektive Avdelning II. 

Förklaring av tabellen

Om du vill kan du kryssa ur Avgifter enligt lag för att se endast Avgifter enligt avtal.

Om du för musen över olika avgifter och premier så kan du se mer information om vad avgiften innebär (tooltip).

Genomsnittligt avgiftsuttag för anställa som omfattas av PA 16

Nedan visas avgifter och skatter för Arbetsgivarverkets medlemmar i procent av utbetald lön. Det genomsnittliga totala avgiftsuttaget i tabellerna gäller anställda som är 28 år till 65 år.

Om du vill ladda ner informationen som Pdf

Du kan ladda ner tabellen på sidan som pdf genom att klicka på symbolen allra längst ner till höger i tabellen.

Bild som visar hur ladda ner-symbolen ser ut

Välj därefter pdf och ändra till ospecificerad storlek (Unspecified) innan du klickar på Download.

Bild som visar var man väljer att skriva in ospecificerad storlek på pdf:en

Ladda ner tooltips

Du kan även skriva ut de tooltips som finns i tabellen genom att klicka på ladda ner-symbolen, välja crosstab och sen välja tooltiptext. Du laddar då ner tooltips i en excel-fil.