Ergonomi

Ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om förhållandet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.

Ergonomi brukar delas in i tre olika områden:

  • fysisk ergonomi,
  • kognitiv ergonomi och
  • organisatorisk ergonomi.

De regler som finns inom arbetsmiljön berör huvudsakligen den fysiska ergonomin.

Värk i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Ibland beror problemen på bristfällig ergonomi kombinerat med en stressproblematik.

En annan viktig faktor för god arbetsmiljö är att belysningen fungerar väl. Dålig belysning kan, utöver trötthet och huvudvärk, också innebära att individen får besvär med rygg och nacke eftersom klen belysning ofta medför en sämre arbetsställning. Kontraster, dagsljus, belysningsnivå och bländning är faktorer man bör ta hänsyn till när man eftersträvar optimal arbetsmiljö. Det är även viktigt att se över färgsättning, skuggbildning och fönsterplaceringar om man vill skapa en miljö där personalen trivs och mår bra.

Stöd och verktyg

Checklista bildskärmsarbete [Prevent] 
Dator- och bildskärmsarbete [Arbetsmiljöverket] 
Arbetsställning och belastning - ergonomi [Arbetsmiljöverket]