URA - med råd och kommentarer i anslutning till avtalstexten

Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands sammanställd med Arbetsgivarverkets råd med kommentarer för tillämpningen av URA. (Centrala avtal 2010-02-01 med ändringar införda från förhandlingsprotokoll 2010-01-25)