Strategi för de statliga arbetsgivarna

Den statliga arbetsgivarpolitiken är ett viktigt instrument för att såväl stödja effektiva verksamheter som att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning. Strategin för statliga arbetsgivare är ett värdefullt verktyg i vårt utvecklingsarbete.

Strategin har reviderats under våren 2020 och gäller till och med 2025.