Strategi för de statliga arbetsgivarna

Förändringstakten har varit hög inom de statliga verksamheterna de senaste åren och vi ser att kraven på utveckling, effektivisering och rationalisering är fortsatt höga även de kommande åren. Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är strategin för de statliga arbetsgivarna.

Strategi för de statliga arbetsgivarna

Pris: 0 kr/st