Partsgemensam kommentar till RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Den här partsgemensamma skriften är framtagen av avtalsparterna till RALS 2013-2016, Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Skriften innehåller de centrala parternas gemensamma kommentar till avtalet och riktar sig i första hand till lokala parter.

Innehållet är uppdaterat efter den senaste överenskommelsen 2013-10-04 om avtalsändringar.

Syftet med kommentaren är att utveckla hur de centrala parterna ser på tillämpningen av ett avtal som skapar mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med den lokala lönebildningen. Härigenom kan vi få en välfungerande process för lokal lönebildning som utvecklar både verksamheter och medarbetare.