Partsgemensam kommentar till RALS 2010-T

Den här partsgemensamma skriften är framtagen av avtalsparterna till RALS 2010-T, Arbetsgivarverket och Saco-S. Skriften innehåller de centrala parternas gemensamma kommentar till avtalet och riktar sig i första hand till lokala parter.

Innehållet är uppdaterat efter den senaste överenskommelsen 2013-10-04 om avtalsändringar.

Genom RALS 2010-T utvecklas lönebildningen inom staten. Syftet med kommentaren är att utveckla hur de centrala parterna ser på tillämpningen av ett avtal som skapar mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med den lokala lönebildningen. Härigenom kan vi få en välfungerande process för lokal lönebildning som utvecklar både verksamheter och medarbetare.