Partsgemensam information om förtroendearbetstid

I avtalsrörelsen 2010 kom de centrala parterna överens om att ta fram en gemensam information om förtroendearbetstid. Denna skrift är resultatet av detta arbete.

I skriften kan du bland annat läsa mer om regleringen av arbetstid, förtroendearbetstid som anställningsvillkor och några centrala förutsättningar för att förtroendearbetstid ska fungera i praktiken.