Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-02-01)

Skriften är ett stöd och en vägledning i frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Skriften riktar sig till dig som är statlig arbetsgivare. Skriften har reviderats 2022-02-01.