Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

Skriften behandlar frågor om ersättning vid sjukfrånvaro för arbetstagare hos arbetsgivare som tillämpar Villkoravtal, Villkorsavtal-T respektive AVA och AVA-T.

Det här är en uppdaterad version av skriften men en ny version planeras att ges ut under vintern 18/19 med anledning av ändringarna i Villkorsavtal respektive Villkorsavtal-T.