Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

Skriften behandlar frågor om ersättning vid sjukfrånvaro för arbetstagare hos arbetsgivare som tillämpar Villkoravtal, Villkorsavtal-T respektive AVA och AVA-T.

Observera att den här skriften inte är uppdaterad med ändringar i lag eller kollektivavtal. En ny version planeras att ges ut under våren/sommaren 2019.