Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

Skriften är ett stöd och en vägledning i frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Skriften riktar sig till dig som är statlig arbetsgivare. Skriften har reviderats 2021-07-12.

Observera att andra tillfälliga regler kan gälla med anledning av rådande omständigheter på grund av coronaviruset. För uppdaterad information om dessa, se Arbetsgivarverkets frågor och svar om coronaviruset