Om sjukfrånvaro och rehabilitering - en vägledning för statliga arbetsgivare

Skriften behandlar frågor om ersättning vid sjukfrånvaro för arbetstagare hos arbetsgivare som tillämpar Villkoravtal, Villkorsavtal-T respektive AVA och AVA-T.

En revidering av skriften är planerad med anledning av ändringarna i Villkorsavtal respektive Villkorsavtal-T som trädde i kraft den 1 juni 2013.