Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare

Den här skriften är tänkt att ge en överblick över olika ledighetsbestämmelser i lag, förordning eller kollektivavtal.

En revidering av skriften ska göras med anledning av ändringarna i ALFA och ALFA-T och namnbytet till Villkorsavtal respektive Villkorsavtal-T som trädde i kraft den 1 juni 2013.

Pris: 50 kr/st