Om ledighet - en vägledning för statliga arbetsgivare (reviderad 2022-08-10)

Den här skriften är tänkt att ge en överblick över olika ledighetsbestämmelser i lag, förordning eller kollektivavtal.

Skriften ska ge stöd för hantering av ledighetsärenden för statliga arbetsgivare som tillämpar villkorsavtalen eller affärsverksavtalen. Skillnaderna i avtalen är resultat av olika förhandlingsuppgörelser vilket tydliggörs i skriften. Observera att det utöver villkorsavtalen respektive affärsverksavtalen kan finnas lokala avtal med avvikelser från dessa avtal.

En tillgänglig version av skriften kommer.