Konfliktcirkulär

Skriften redogör bland annat för hur medlemmar som utsätts för arbetskonflikt ska agera och hur Arbetsgivarverket ska bistå sina medlemmar och eventuellt besluta om stridsåtgärder i sådana fall. Temacirkulär. Föreskrifter och råd.

Ladda ned

Pris: 60 kr/st