Inkluderande synsätt - en strategi för mångfald i staten

Den här strategin riktar sig till dig som är myndighetschef. Den är framtagen som ett stöd och ett verktyg för att nå vårt gemensamma arbetsgivarpolitiska mål - att statliga verksamheter ska präglas av mångfald.

Strategin har tagits fram i bred samverkan med Arbetsgivarverkets medlemmar. Den utgår från ett gemensamt förhållningssätt för statliga arbetsgivare och pekar på vikten av ett strategiskt, långsiktigt utvecklingsarbete för att säkra en verksamhetsanpassad kompetensförsörjning genom ett inkluderande synsätt.

Strategin är också ett viktigt led i arbetet med att stärka statliga arbetsgivares attraktivitet.