Den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten

Skriften redogör för den reform som genomfördes 1994 och som innebar att lönebildningen nu sker på myndighetsnivå och inte genom beslut i riksdag och regering.

Reformen innebar bland annat att Arbetsgivarverket fick sin nuvarande form som arbetsgivarorganisation för myndigheterna.

Pris: 0 kr/st