Avtal om delpension – kommentarer

Skriften redogör för hur arbetsgivare kan tillämpa delpensionsavtalet och beskriver olika frågeställningar som är viktiga att beakta innan arbetsgivaren fattar beslut om delpension.