Arbetstidspolicy för den statliga sektorn

Arbetstidspolicyn utgör en gemensam plattform för statliga arbetsgivare. Den pekar på vikten av ett strategiskt och långsiktigt förhållningssätt för att verksamhetsanpassa arbetstiden.

Pris: 0 kr/st