Anställning i staten (reviderad 2021-04-12)

Anställning i staten är en vägledning för statliga arbetsgivare och innehåller en redogörelse för reglerna om anställning i staten samt regler om anställningsskydd med särskild tonvikt på förhållandena inom statlig förvaltning. Skriften har reviderats 2021-04-12.

Skriften bygger på de tidigare skrifterna Anställningsskydd och Att anställa, som i och med denna skrift utgår.