Anställning i staten (reviderad 2021-12-20)

Anställning i staten är en vägledning för statliga arbetsgivare och innehåller en redogörelse för reglerna om anställning i staten samt regler om anställningsskydd med särskild tonvikt på förhållandena inom statlig förvaltning. Skriften har reviderats 2021-12-20.

Skriften bygger på de tidigare skrifterna Anställningsskydd och Att anställa, som i och med denna skrift utgår.

Observera dock att denna version ännu inte har uppdaterats med de förändringar som inträder 1 oktober 2022. Vi hänvisar tillsvidare till kompletterande information i Arbetsgivarverkets nyhetsbrev daterat 4 juli 2022.