Motiverande lönesättning

Tre av fyra anställda i staten vill diskutera sitt arbetsresultat och sin lön med chefen. Och oavsett facklig tillhörighet, anser en majoritet att det är det egna resultatet och hur kompetensen används, som ska påverka lönen. Det visar en ny undersökning från Arbetsgivarverket där 400 statligt anställda svarat på frågor om lönesättning. Undersökningen diskuteras också i en nyinspelad film där fem lönesättande statliga chefer, delar med sig av sina erfarenheter kring lönesättning.

- Det är tydligt att medarbetarna i staten vill diskutera sitt resultat och lönen med sin chef vilket är en bekräftelse på att lönesättande samtal är den rätta vägen ha en lön som utgår ifrån uppnått resultat, säger Ken Johnsson, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket i en kommentar till undersökningen

Ken Johnsson menar att de förväntningar på lönebildning och lönesättning som uttrycks i rapporten Motiverande lönesättning ställer krav på både centrala och lokala arbetsgivare och fack, att fortsätta att ytterligare utveckla möjligheterna för medarbetare och chefer i staten att komma överens om lön. En nyckel till en fungerande lönesättning mellan medarbetare och chef är en dialog av hög kvalité och chefer som vågar använda lönen som styrmedel. Undersökningens slutsatser fördjupas i rapporten Motiverande lönesättning. Perspektiv på rapporten ges också i filmen där fem lönesättande statliga chefer reflekterar och diskuterar grunderna för en fungerande dialog kring lön och hur förutsättningar skapas för en lönesättning som stödjer verksamhetens utveckling.