Motiverande lönesättning

Tre av fyra anställda i staten vill diskutera sitt arbetsresultat och sin lön med chefen. Och oavsett facklig tillhörighet, anser en majoritet att det är det egna resultatet och hur kompetensen används, som ska påverka lönen. Det visar en undersökning från Arbetsgivarverket där 400 statligt anställda svarat på frågor om lönesättning.

De förväntningar på lönebildning och lönesättning som uttrycks i rapporten ställer krav på både centrala och lokala arbetsgivare och fack, att fortsätta att ytterligare utveckla möjligheterna för medarbetare och chefer i staten att komma överens om lön. En nyckel till en fungerande lönesättning mellan medarbetare och chef är en dialog av hög kvalité och chefer som vågar använda lönen som styrmedel.