Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.