Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.