Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2021-08-03. Avtalet finns att köpa i tryckt version eller att ladda ner kostnadsfritt.