Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-29.

Arbetsgivarverket har också slutit:

Innehållet i de tre villkorsavtalen skiljer sig delvis åt.

Pris: 100 kr/st